Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/MySession.php on line 690

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Wishlist::isInList() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 92

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 101

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 363

Deprecated: Non-static method Form::getFormByName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Tag.php on line 20

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Tag.php on line 31
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران؛ نمادی از بالیدگی جامعه

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، و در مجموع هر نوع انجمن صنفي، نوعي سازمان مردم‌نهاد تلقي مي‌شوند. اين قبيل سازمان‌ها، به قول استادم دكتر عبداللهي، غيردولتي، غيرانتفاعي، غيرسياسي، خودجوش، مبتني بر فعاليت‌هاي داوطلبانه، در صدد پاسخ به نيازي در چارچوب آرمان‌هاي مشترك و تمايل زياد به استقلال و گريز از نفوذ صاحبان قدرت هستند. 

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، و در مجموع هر نوع انجمن صنفي، نوعي سازمان مردم‌نهاد تلقي مي‌شوند. اين قبيل سازمان‌ها، به قول استادم دكتر عبداللهي، غيردولتي، غيرانتفاعي، غيرسياسي، خودجوش، مبتني بر فعاليت‌هاي داوطلبانه، در صدد پاسخ به نيازي در چارچوب آرمان‌هاي مشترك و تمايل زياد به استقلال و گريز از نفوذ صاحبان قدرت هستند. اين ويژگي‌ها موجب مي‌شود تا شرايط مناسب براي مسئوليت‌پذيري، مشاركت فعال و مؤثر در جهت تحقق اهداف جمعي، تقويت عام‌گرايي، همگرايي فرد با گروه و رشد و پرورش خلاقيت افراد در فعاليت‌هاي جمعي مهيا شود. علاوه بر اين كه انجمن‌هاي صنفي، ايجاد هويت‌هاي جمعي مي‌كنند كه مهم‌ترين كاركرد آن نظارت و كنترل بر رفتار فردي است.
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، در دوره فعاليت خود به جهت برخورداري از ويژگي‌هاي ذكرشده و نیز شرایط اجتماعی مساعد در دولت اصلاحات، توانست رشدي سريع داشته باشد و به عنوان بزرگترين انجمن مربوط به روزنامه‌نگاران شناخته شود. اين انجمن از آن جا كه روابط بين‌فردي روزنامه‌نگاران را در سطحي فراتر از محل فعالیت آنان و ذيل هويتي جمعي تعريف مي‌كرد، موجب شد تا سرماية اجتماعي برون‌گروهي آنان سامان يابد. ‌از این رو، انجمن صنفی نقشی بسزا در بالیدگی اجتماعی داشته است؛ از یک سو، زمینه‌های بالیدگی اجتماعی روزنامه‌نگاران را فراهم کرد و آنان را برای پیگیری خواسته‌ها و حقوق صنفی ذیل هویت و شخصیتی واحد و مستقل گرد آورد و از سوی دیگر به جهت نقش اجتماعی انجمن و تدارک سرمایة اجتماعی برون‌گروهی، به بالیدگی جامعه یاری رسانده است. می‌دانیم که یکی از ابعاد توسعه اجتماعی، گسترش و تعمیق سرمایه‌های اجتماعی است. در این بین آن بخش از سرمایه اجتماعی واجد اهمیت و اثرگذاری در این حوزه است که از حیطه روابط مبتنی بر نقش‌های سنتی مانند نقش‌های اعضای خانواده و قوم و خویش فراتر رود و نقش‌های ثانوی و اکتسابی را در برگیرد. به همین جهت است که انجمن‌های صنفی هم مولود و هم تداوم‌بخش توسعه اجتماعی محسوب می‌شوند.
از آن جا که مطبوعات آزاد رکن چهارم مردم‌سالاری قلمداد می‌شود، فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هر چند واجد ابعاد اجتماعی است، از سوی برخی با رنگ و بوی سیاسی درک و فهم می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی روزنامه‌نگاری به هر دلیلی از کار برکنار شود، انجمن صنفی موظف به حمایت از اوست و یا وقتی روزنامه‌ای با فشار اصحاب قدرت تعطیل شود، انجمن صنفی به جهت دفاع از صنف، خود را موظف به اعتراض نسبت به موضوع و درخواست ادامه فعالیت روزنامه را می‌کند. این فعالیت هر چند دارای وجوه اجتماعی است و به دنبال بازگشت روزنامه‌نگاران به محل کسب و کار خود است، به جهت اعتراض به صاحبان قدرت، سیاسی تلقی می‌شود. از این رو، نوع مواجهه و تعامل با انجمن‌های صنفی به طور عام و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به جهت جایگاه مطبوعات در فرایندهای دموکراتیک، از حساسیت بالایی برخوردار است. بی‌توجهی به این موضوع موجب می‌شود تا بین فعالیت‌ها و فرآیندهای سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی خلط ادراکی اتفاق افتد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان نهادی حائل و واسط بین دو بخش نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه، می‌تواند با تحت پوشش قراردادن روزنامه‌نگاران و برگزاری انواع نشست‌های عمومی برای آنان(همان گونه که در دوران فعالیت خود انجام می‌داد)، روحیه مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی را در آنان تقویت کند و با فراهم کردن شرایط مناسبِ مشارکت فعال و مؤثر اعضای خود در اقدامات فرهنگی و اجتماعی، به تعدیل دیدگاه‌های تندروانه، فرونشاندن خواسته‌های غیرمنطقی وغیرضرور و تقویت روحیه تکثرگرایی و پذیرش دیدگاه‌های گوناگون یاری رساند. علاوه بر این که انجمن صنفی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی بر فعالیت اعضای خود عمل نماید. این کارکرد از یک سو، موجب می‌‌شود تا در صورت نیاز برای احقاق حق اعضای خود اقدام نماید و شرایط لازم را برای ادامه فعالیت آنان فراهم آورد و از سوی دیگر موجب می‌شود تا خطاهای احتمالی آن‌ها را گوشزد نماید و در جهت اصلاح فرآیندها و دیدگاه‌ها نقشی مؤثر ایفا کند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال‌های فعالیت خود تلاش کرد تا ضمن حفظ هویت و شخصیت مستقل خود، احترام به حاکمیت قانون، اعتقاد به مشارکت اجتماعی، قبول تکثر و تنوع، پایبندی به همکاری جمعی، بردباری و رواداری، پاسخگویی و احتراز از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد. همین ویژگی‌ها عامل مهمی است در این که نقش نظارتی آن نیز اثربخشی بیشتری در مقایسه با نقش نظارتی نهادهای دولتی داشته باشد. امید است با شروع فعالیت مجدد این انجمن شاهد برداشتن گامی دیگر در جهت بالیدگی جامعتی باشیم.

مطالب مرتبط

    Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 347

    مطلب مرتبطی یافت نشد.


Deprecated: Non-static method Form::getFormDataInTree() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/views/side.note.inc.php on line 9

Deprecated: Non-static method Form::getFormByName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 107

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Wishlist::isInList() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 180

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 363

Deprecated: Non-static method Wishlist::isInList() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 180

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 363

Deprecated: Non-static method Wishlist::isInList() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 180

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 363

Deprecated: Non-static method Wishlist::isInList() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 180

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 363

Deprecated: Non-static method Wishlist::isInList() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 180

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 273

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 363

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 191

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7
یادداشت

مردم رشت اخبار و اطلاعات خود را از کدام رسانه ها می گیرند؟

مشاهده مطلب

بورقانی روزنامه نگاری از جنس مردم

مشاهده مطلب

ارقام محرمانه‌ای که در این دولت فاش شد

خبرآنلاین- محمدرضا رستمی: رانت و فساد اقتصادی محصول چه شرایطی هستند و چگونه می‌شود زمینه شکل‌گیری آن‌ها را از بین برد؟ آیا سردادن شعارهای عدالت‌طلبانه برای مبارزه با فساد و برچیدن بساط رانت‌خواری کافی است؟ آیا می‌شود با «بگم بگم» و گل‌آلود کردن فضا چنین معضلاتی راریشه‌کن کرد؟

مشاهده مطلب

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 215

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

اشتباه خطرناک


Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 215

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7
حسن نمک‌دوست تهرانی

در دو هفته گذشته چند تن از همکاران خبرنگار، تماس گرفته‌اند تا درباره موضوع مهم مرجع صدور کارت خبرنگاری صحبتی کنیم برای انتشار. بحث‌ها حول دو موضوع است:۱) آیا درست است که استادمان آقای دکتر معتمدنژاد دولت را مرجع صالح صدور کارت هویت حرفه‌ای خبرنگاران می‌دانستند یا اینکه این جعلی تاریخی و تهمتی ناروا نسبت به ایشان است؟و ۲) نظرم درباره ترکیبی که آقای...

مشاهده مطلب

Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 215

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

آقای رییس جمهور، دستور مستقیم صادر کنید


Deprecated: Non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Form.php on line 215

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7

Strict Standards: array_map() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method Security::stripslashes_deep() should not be called statically in /home/aoijir/public_html/fa/cDark/system/libraries/Security.php on line 7
جواد دلیری

تهران - ایرنا - «اعتماد» روز چهارشنبه در ستون یادداشت سردبیر با تاکید بر این که مطلبش یک یادداشت صنفی است، نوشت : آقای رییس جمهور این یک یادداشت صنفی است اما شما بخوانید، توجه کنید و دستور دهید لطفا!

مشاهده مطلب
اعضا